Ritsurin Koen on Shikoku Island
 Ritsurin Koen, Shikoku
 Workers removing dead pine needles at Ritsurin Koen
 Suizenji Jojuen, Kumamoto, Kyushu
 Suizenji Jojuen, Kumamoto
 Korakuen Garden with castle in the background, Okayama City
 Okayama Korakuen Garden
 Kenrokuen, Kanazawa
 Kenrokuen, Kanazawa
 Shugakuin Garden, constructed by Emperor Gomizuno-o in Kyoto
 Villa at Shugakuin, Kyoto
 Katsura Rikyu garden, Kyoto
 Katsura Rikyu detached palace stroll garden, Kyoto
prev / next