10-1 Ritsurin Koen on Shikoku Island
 10-2 Ritsurin Koen, Shikoku
 10-3 Workers removing dead pine needles at Ritsurin Koen
 10-4 Suizenji Jojuen, Kumamoto, Kyushu
 10-5 Suizenji Jojuen, Kumamoto
 10-6 Korakuen Garden with castle in the background, Okayama City
 10-7 Okayama Korakuen Garden
 10-8 Kenrokuen, Kanazawa
 10-9 Kenrokuen, Kanazawa
 10-10 Shugakuin Garden, constructed by Emperor Gomizuno-o in Kyoto
 10-11 Villa at Shugakuin, Kyoto
 10-12 Katsura Rikyu garden, Kyoto
 10-13 Katsura Rikyu detached palace stroll garden, Kyoto
prev / next